• Αγιασμός νέας προσκοπικής χρονιάς
    Αγιασμός νέας προσκοπικής χρονιάς
  • Μονοήμερη εκδρομή στο Δρέπανο
    Μονοήμερη εκδρομή στο Δρέπανο
  • 2η Κοινότητα Ανιχνευτών στην Κέρκυρα
    2η Κοινότητα Ανιχνευτών στην Κέρκυρα

Μέσω της ιστοσελίδας του 2ου Συστήματος Πάτρας δίνονται πληροφορίες για την εγγραφή κάθε ενδιαφερομένου στο Σύστημα (σχετικό έντυπο αίτησης εγγραφής) αλλά και γενικές πληροφορίες που αφορούν στην προσκοπική ζωή , όπως κατάλογος προσκοπικών ονομάτων , εφόδια προσκοπικής εκδρομής αλλά και σχετικοί σύνδεσμοι.

NewsLetter

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Κύλιση στην Αρχή